september 21, 2023

Wat moet je doen als je asbestdaken wilt verwijderen?

Ondanks dat Nederland zo snel mogelijk al het asbest wilt verwijderen, zijn er nog veel daken van woningen, schuren en bedrijfspanden die asbest bevatten. Er zijn talloze wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar asbest. De conclusie was dat asbest ontzettend kankerverwekkend is. Het is dus vrij logisch dat je asbest niet zelf kan verwijderen, maar daar een aantal stappen voor moet doorlopen. 

Het regelen van een bouwcontainer

Een van de belangrijkste zaken die je moet regelen, is het huren van een bouwcontainer die hermetisch afgesloten kan worden. Dit is erg belangrijk, want niemand mag bij het asbest en ook mogen er geen giftige dampen ontsnappen. Het huren van een bouwcontainer dat speciaal bedoeld is voor asbest, is maar bij enkele afvalverwerkers mogelijk. Gelukkig kun je in deze situatie een bouwcontainer huren van Renewi. Zij beschikken namelijk over meerdere bouwcontainers die bedoeld zijn voor het verzamelen van asbest. 

Wie gaat het asbest verwijderen?

Zoals eerder vermeld en je waarschijnlijk al weet, is asbest ontzettend gevaarlijk voor de gezondheid. Daarom kan en mag je dit nooit zelf verwijderen. Je zult hier een partij voor moeten inschakelen die hierin gespecialiseerd is. Ze beschikken namelijk over de ervaring, middelen en personeelsleden om asbest te verwijderen. Hiervoor dragen ze dan ook vaak speciale witte pakken en gasmaskers om aanraking te voorkomen. Mocht je enkele losse platen hebben, dan kun je deze zelf wegbrengen naar de milieustraat. Er komt namelijk pas asbest vrij als de platen gebroken worden.

Een melding maken bij de gemeente 

Wanneer je asbest wilt laten verwijderen dan ben je verplicht om hier een melding van te maken bij je eigen gemeente. Dit is verplicht gesteld, zodat de gemeente de tijd heeft om de buren te waarschuwen en om eventueel de omgeving af te zetten. Het bedrijf dat de asbest verwijderd, is ook verplicht om een melding te maken. Dit wordt gedaan bij het ISZW en een instantie die over de certificeringen gaat. In veel gevallen brengt het bedrijf hier extra kosten voor in rekening. Controleer vooraf of dit op de offerte staat vermeld. Mocht dit niet het geval zijn dan kun je dit het beste vooraf aankaarten.